Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerocoma (Metacerocoma) schreberi Fabricius, 1781
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozsiedlony od Azji Mniejszej, Turkiestanu, południowego obszaru europejskiej części ZSRR aż do Półwyspu Bałkańskiego, Włoch i Francji południowej, a najdalej na północ izolowane stanowiska leżą w Słowacji i nad Jeziorem Nezyderskim w Austrii. W Polsce nie został dotąd stwierdzony w sposób pewny. Dane o występowaniu w Rawiczu zdają się być niewiarygodne. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Polsce oparta była na danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszą granicą. Wiadomość o występowaniu na Śląsku. (Schilsky 1888) nie została później potwierdzona, ani przez J. Schilskyego (1909), ani przez J. Gerhardta (1910). Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, na ciepłych stanowiskach. Larwy żerują na szarańczakach z rodziny Acrididae, które są upolowane przez błonkówki z rodzaju Tachytes Panzer i znoszone do gniazda jako pożywienie dla swego potomstwa. Postacie dojrzałe poławiano w lecie na różnych kwiatach np. czosnku główkowatym — Allium sphaerocephalum L., nostrzyku białym — Melilotus albus Med., krwawników — Achillea L., rumianów — Anthemis L., rumianków — Matricaria L. i mikołajków — Eryngium L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rawicz (Szulczewski 1922); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)