Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerocoma (Cerocoma) dahlii Kraatz, 1863c
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Rozmieszczenie gatunku jest poznane niedostatecznie mimo, że od opisania jego z Rumunii upłynęło przeszło 120 lat. Pewne, nieliczne jego stanowiska są znane z Austrii, Kaukazu, Azji Mniejszej, Armenii i Izraela. W Polsce nie występuje. Nie jest wiadomo na jakiej podstawie M. Łomnicki podał ogólnikową wzmiankę o występowaniu w Warszawie. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Łomnicki M.A. 1913)