Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerocoma (Cerocoma) muehlfeldi Gyllenhal in Schönherr, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek obejmujący zasięgiem Półwysep Bałkański, południowe obszary europejskiej części ZSRR, na północ izolowanymi stanowiskami sięgający po Węgry, Austrię, Słowację i Polskę, notowany poza tym z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syrii. U nas zaliczamy go do wielkich rzadkości; wykazany dotychczas tylko z dwu stanowisk na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, dlatego też współczesne występowanie omawianego gatunku w naszym kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Bionomia tego gatunku nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano w Słowacji w lecie na różnych kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1885, Łomnicki M.A. 1913); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Wielunia (Osterloff 1885)