Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meloe (Meloegonius) cicatricosus Leach, 1815c
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozsiedlony od Hiszpanii aż do Grecji, na wschód sięga po Kaukaz i Turkiestan, a na północ po Francję, Szwajcarię, Anglię południową oraz południową część Europy środkowej. Wszędzie sporadycznie i rzadko poławiany. W Polsce notowany z niewielu krain, na ogół z pojedynczych stanowisk. Występuje na zboczach kserotermicznych i w suchych środowiskach, jak przydroża, miedze, nasypy kolejowe. Zamieszkuje tereny nizinne i przedgórza. Postacie dojrzałe pojawiają się wiosną. Rozwój larwalny odbywa w gniazdach pszczołowatych, gatunków z rodzaju Anthophora Latr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Siedlisko koło Głogowa (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e); Górny Śląsk: okolice Chrzanowa i Jaworzna (Szymczakowski 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Szymczakowski 1960); Wyżyna Małopolska: góry Pieprzowe (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972); Beskid Zachodni: okolice Rytra i Piwnicznej (Szymczakowski 1960); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923, Szymczakowski 1960); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Śląsk» (Franz 1936); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Horion 1956)