Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meloe (Meloegonius) coriarius Brandt et Erichson, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący głównie w środkowej i wschodniej części Europy, wykazywany także z Kaukazu i Azji Mniejszej. Wszędzie spotykany lokalnie i sporadycznie. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, przez co wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na odkrytych, nasłonecznionych i piaszczystych terenach. Bionomia nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano w miesiącach wiosennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Zebe G. 1853, Bach 1859), Sicko woj. Gorzów Wielkopolski (Horion 1956); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Łomnicki M.A. 1886, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Myrdzik 1933, Horion 1956); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1902b, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1929l, Scholz R. 1930c, Horion 1956); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1859, Seidlitz 1891, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1910)