Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meloe (Coelomeloe) tuccius Rossi, 1790
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w Podobszarze Śródziemnomorskim, na północ docierający do Austrii i Podola, notowany też z Kaukazu, Azji Mniejszej, Turkiestanu i Iranu. W Polsce nie występuje. Ogólnikowo wykazywany ze Śląska prawdopodobnie na podstawie jedynej wzmianki, sprzed przeszło 140 lat, o występowaniu w Raciborzu; wiadomość tą niektórzy autorzy bezkrytycznie powtarzali, chociaż już K. Letzner (1871) wątpił o zasiedleniu Śląska przez M. (C.) tuccius Rossi, a J. Gerhardt (1910) nie zaliczył tego gatunku do chrząszczy śląskich. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.