Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek znany głównie z Europy Południowej, notowany poza tym ze środkowej i północnej części Europy, Algierii, Azji Mniejszej, Turkiestanu i Japonii. W Europie środkowej mało znany, notowany tylko z Bawarii, Austrii Dolnej i Słowacji — w krajach tych uważany za wielką rzadkość faunistyczną. W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny. Larwy pasożytują w gniazdach błonkówki Colletes cunicularia (L.). Postacie dojrzałe poławiano wczesną wiosną na kwiatach smagliczki kielichowatej — Alyssum calycinum L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Horion 1956)