Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenoria analis Schaum, 1859
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy; wszędzie rzadko i sporadycznie znajdowany. W Polsce należy do wielkich rzadkości, znany tylko z pojedynczych stanowisk w trzech krainach. Bardzo ciekawy jest fakt, że wykazywany był ogólnikowo ze Śląska przez licznych autorów, którzy prawdopodobnie opierali się na pierwszej wzmiance sprzed przeszło 130 lat, ale dotychczas brak bliższych danych o miejscu znalezienia. Wymagania ekologiczne i bionomia są poznane niedostatecznie. Według danych z piśmiennictwa rozwój larwalny odbywa się w gniazdach błonkówek z rodzaju pszczolinka — Andrena Fabr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.