Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenoria apicalis (Latreille, 1804b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek znany głównie z Europy Południowej oraz z nielicznych izolowanych stanowisk na Węgrzech, w Rumunii i południowym obszarze europejskiej części ZSRR. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyna ogólnikowa wzmianka z końca ubiegłego wieku nie znalazła później nigdzie potwierdzenia. J. Gerhardt (1910) nie zaliczył omawianego gatunku do chrząszczy śląskich. Bionomia i wymagania środowiskowe nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Ansorge 1894)