Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitaris muralis (Forster, 1771)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i zachodnią część Europy oraz notowany z nielicznych stanowisk w południowej części Europy środkowej. W Polsce nie został stwierdzony w sposób pewny. Jedyna wzmianka sprzed przeszło 60 laty o występowaniu koło Leszna wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Najbliższe stanowiska poza naszymi granicami leżą w Słowacji. Postacie dojrzałe ukazują się w sierpniu i wrześniu; mają one krótki okres życia nie pobierając pokarmu. Rozwój larwalny odbywa się w gniazdach błonkówek z rodzaju Anthophora Latr.
[tom 22]
Chociaż opisany przed przeszło 220 laty z Anglii, gatunek mało znany; występujący głównie w zachodniej i południowej części Europy, notowany ponadto z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w Niemczech, Austrii, na Morawach, Słowacji i Ukrainie, wszędzie spotykany rzadko i sporadycznie. W Polsce wykazany w 1922 r. z okolicy Leszna, ale z braku okazów dowodowych nie zaliczony do fauny Polski. Obecnie znany z jednego okazu złowionego o świcie 24 VIII 1991 r. na ścianie budynku. Występuje w starych murach zasiedlonych przez błonkówki z rodzaju Anthophora Latr., w gniazdach ich odbywa rozwój larwalny. Postacie dojrzałe bywają poławiane w sierpniu i wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Łańcut (Kubisz i Szwałko 1994); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Święciechowa koło Leszna (Szulczewski 1922)