Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sitaris muralis (Forster, 1771)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i zachodnią część Europy oraz notowany z nielicznych stanowisk w południowej części Europy środkowej. W Polsce nie został stwierdzony w sposób pewny. Jedyna wzmianka sprzed przeszło 60 laty o występowaniu koło Leszna wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Najbliższe stanowiska poza naszymi granicami leżą w Słowacji. Postacie dojrzałe ukazują się w sierpniu i wrześniu; mają one krótki okres życia nie pobierając pokarmu. Rozwój larwalny odbywa się w gniazdach błonkówek z rodzaju Anthophora Latr.
[tom 22]
Chociaż opisany przed przeszło 220 laty z Anglii, gatunek mało znany; występujący głównie w zachodniej i południowej części Europy, notowany ponadto z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w Niemczech, Austrii, na Morawach, Słowacji i Ukrainie, wszędzie spotykany rzadko i sporadycznie. W Polsce wykazany w 1922 r. z okolicy Leszna, ale z braku okazów dowodowych nie zaliczony do fauny Polski. Obecnie znany z jednego okazu złowionego o świcie 24 VIII 1991 r. na ścianie budynku. Występuje w starych murach zasiedlonych przez błonkówki z rodzaju Anthophora Latr., w gniazdach ich odbywa rozwój larwalny. Postacie dojrzałe bywają poławiane w sierpniu i wrześniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Sandomierska: Łańcut (Kubisz i Szwałko 1994); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Święciechowa koło Leszna (Szulczewski 1922)