Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Zonitis praeusta Fabricius, 1792b
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek obejmujący zasięgiem cały Podobszar Śródziemnomorski, notowany też z nielicznych stanowisk w południowo-wschodniej części Europy środkowej. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony; najbliższe nieliczne stanowiska leżą w Austrii Dolnej, gdzie zresztą jest bardzo rzadkim chrząszczem. Ogólnikowo wykazany z Polski przez M. Łomnickiego oraz jedynej wzmianki sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego chrząszcza 2 VII 1870 r. na ścieżce wiodącej z Gocławka do Grochowa koło Warszawy. Możliwe, że spotkany chrząszcz przez F. Osterloffa był przypadkowo zawleczony z obszarów południowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1885); Polska (Łomnicki M.A. 1913)