Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii przez Europę środkową aż do Francji środkowej, Szwajcarii, Wenecji Julijskiej, Istrii i Siedmiogrodu, a najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest Jarosławl (RFSRR). W Polsce notowany dotychczas tylko z pięciu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk, niedawno odkryty na Mazowszu. Zasiedla suche gałęzie i zmurszałe drewno pni drzew liściastych. Larwy żerują pod odstającą korą i w chodnikach larw chrząszczy. Znajdowano je w żerowisku kornika Dryocoetes alni (Georg) oraz kózek — Pogonocherus hispidus (L.) i Grammoptera ruficornis (Fabr.). Cykl rozwojowy prawdopodobnie dwuletni. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie w lipcu-wrześniu oraz w kwietniu-maju. Zimują zarówno chrząszcze, jak i larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1956); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Gerhardt 1909d); Nizina Mazowiecka: Golądkowo koło Pułtuska, Warszawa-Bielany, -Morysinek (Burakowski*); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Horion 1956), Dunino koło Legnicy (Burakowski*); Nizina Sandomierska: Chynów koło Tarnowa (Rybiński 1897); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1927); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Borowiec i Tarnawski 1982, Horion 1956); «Prusy» (Horion 1951, Horion 1956); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Seidlitz 1917); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1917); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Seidlitz 1917, Horion 1951)