Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lissodema quadripustulatum (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowych prowincji Szwecji, notowany też z Kaukazu. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje na drzewach liściastych pod odstającą korą, w zmurszałym drewnie gałęzi i pni, w stosach chrustu i w starych płotach zbudowanych z gałęzi. Postacie dojrzałe poławiano w maju-lipcu. Larwy spotykano w chodnikach kornika Trypophloeus rybinskii Reitt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932, Horion 1956), Koszalin (Lüllwitz 1916), Gdańsk (Horion 1956); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956), okolice Poznania (Schumann 1908), Puszczykowo koło Poznania (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica, Świdnica (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956), Oława, Pątnów Legnicki (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Tarnów (Reitter 1895d); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Burakowski*); Beskid Zachodni: Babia Góra (Rottenberg 1868); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956, Borowiec i Tarnawski 1982); «Pomorze» (Bach 1859, Horion 1956); «Prusy» (Zebe G. 1853, Horion 1956); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Bach 1859, Gerhardt 1866, Kuhnt 1912, Seidlitz 1917); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)