Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Boros schneideri (Panzer, 1796b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący głównie w północno-wschodniej części Europy sięgający na wschód po Zabajkale, notowany poza tym z Japonii; znany jest również z nielicznych izolowanych stanowisk we wschodniej części Europy środkowej. Występuje lokalnie i wszędzie jest rzadko i sporadycznie poławiany. W Polsce wykazywany z niewielu stanowisk tylko w pięciu krainach. Omawiany gatunek jest zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. W związku z intensywną eksploatacją lasów w Europie na wielu stanowiskach wyginął całkowicie, a w innych ostojach grozi mu wymarcie. Bionomia tego gatunku dość dobrze poznana. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żerują pod odstającą korą pni i gałęzi martwych drzew iglastych i liściastych. Wykazują one skrajne przystosowania do życia pod korą i w szczelinach drewna; przystosowania te są wyrażone bardzo płaską oraz wydłużoną budową ciała. Przepoczwarczenie następuje w lipcu lub sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w zmurszałym drewnie, w szczelinach drzewa i pod odstającą korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879, Horion 1956, Szujecki 1958b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Szujecki 1958b), Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: uroczysko Przylaski koło Bodzentyna (Szujecki 1958b), Góra Chełmowa (Kinelski i Szujecki 1959); Beskid Wschodni: góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1923, Trella 1938, Trella 1939b), okolice Przemyśla (Szujecki 1958b); Tatry (Łomnicki M.A. 1913, Roubal 1936, Trella 1939b, Szujecki 1958b); Polska (Horion 1956); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1896b, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Reitter 1911, Kuhnt 1912); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913, Trella 1939b)