Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Blaps halophila Fischer, 1822
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek pontosyberyjski, rozprzestrzeniony od Tomska i stepów kirgiskich po południowo-wschodnią część Europy, na zachód docierający do południowo-wschodniej Polski, Słowacji, Moraw, Austrii i Jugosławii. Pewne stanowiska omawianego gatunku leżą w okolicach Hrubieszowa. Występowanie na Roztoczu, choć możliwe, winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż pierwsza wzmianka Sz. Tenenbauma (1918) o znalezieniu jednego okazu w stajni wskazuje chyba na błędne oznaczenie, na co zwracali uwagę inni autorzy (Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1965); wymienionego okazu dowodowego brak w zbiorze Sz. Tenenbauma. B. halophila Fisch. zasiedla tereny otwarte, czym odróżnia się od innych naszych gatunków omawianego rodzaju, które występują w zabudowaniach. Postacie dojrzałe poławiano od wiosny do sierpnia, na zboczach kserotermicznych, polach, pastwiskach, miedzach i przydrożach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska (Kuntze i Noskiewicz 1934), Gródek koło Hrubieszowa — rezerwat «Czumów» (Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972); Roztocze: Stanowisko wątpliwe — : Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); «Galicja» (Horion 1956)