Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platyscelis (Oodescelis) melas Fischer, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący głównie w południowo-wschodniej Europie, skąd nielicznymi izolowanymi stanowiskami dociera na Węgry i do południowo-wschodniej Polski. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, znany tylko z trzech krain, od przeszło 50 lat nie poławiany. Bionomia tego gatunku nie jest znana. H. Ciszkiewicz (1929) znalazł jednego samca 25.IV.1925 pod kamieniem na suchym piaszczystym terenie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Ciszkiewicz 1929, Kuntze R. 1930, Kuntze R. 1931, Kuntze i Noskiewicz 1938), środkowa Wisła (Kuntze 1931e, Kuntze R. 1936d); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Jarosławia (Kinel 1924c), okolice Jarosławia (Kuntze i Noskiewicz 1938); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kinel 1924c, Kinel i Noskiewicz 1930, Kuntze i Noskiewicz 1938), nad Sanem (Kuntze 1931e, Kuntze R. 1936d, Kuntze R. 1936); «Śląsk» (Seidlitz 1898b); «Galicja» (Horion 1956)