Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platyscelis (Oodescelis) polita (Sturm, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią Europę, północno-zachodnia granica zasięgu przebiega przez Polskę, Słowację i Austrię, notowany ponadto z Syberii i Turkiestanu. W Polsce chrząszcz rzadko znajdowany, znany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach, przy czym dane o zasiedleniu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej winny być potwierdzone nowymi materiałami. O występowaniu omawianego gatunku w Poznaniu wątpi H. Franz (1936). Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na kserotermicznych zboczach i nasłonecznionych miejscach, na pobrzeżach lasu, pastwiskach, miedzach i przydrożach. Chrząszcze poławiano pod kamieniami, w detrytusie, pod opadłym listowiem, wśród korzeni traw, pod płatami mchów i porostów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Solec Kujawski (Riedel 1892, Riedel 1893, Szulczewski 1922), Poznań (Schilsky 1893, Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912); Podlasie: Radomyśl koło Siedlec (Szymczakowski 1973); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Pax 1917, Pax 1918b, Varendorff 1917b, Kinel 1924c); Nizina Sandomierska: Nienowice koło Radymna (Trella 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)