Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Platyscelis (Oodescelis) polita (Sturm, 1807)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią Europę, północno-zachodnia granica zasięgu przebiega przez Polskę, Słowację i Austrię, notowany ponadto z Syberii i Turkiestanu. W Polsce chrząszcz rzadko znajdowany, znany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach, przy czym dane o zasiedleniu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej winny być potwierdzone nowymi materiałami. O występowaniu omawianego gatunku w Poznaniu wątpi H. Franz (1936). Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na kserotermicznych zboczach i nasłonecznionych miejscach, na pobrzeżach lasu, pastwiskach, miedzach i przydrożach. Chrząszcze poławiano pod kamieniami, w detrytusie, pod opadłym listowiem, wśród korzeni traw, pod płatami mchów i porostów.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Solec Kujawski (Riedel 1892, Riedel 1893, Szulczewski 1922), Poznań (Schilsky 1893, Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912); Podlasie: Radomyśl koło Siedlec (Szymczakowski 1973); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Pax 1917, Pax 1918b, Varendorff 1917b, Kinel 1924c); Nizina Sandomierska: Nienowice koło Radymna (Trella 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)