Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phylan gibbus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek słonolubny, zasiedlający wybrzeża morskie w zachodniej części Europy, Skandynawii południowej oraz wybrzeża południowe Morza Północnego i Bałtyku. W Polsce pewne stanowiska tego gatunku znajdują się tylko na obszarach nadmorskich; z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu na stanowiskach śródlądowych są niewiarygodne. Zasiedla suche gleby piaszczyste, głównie na wydmach nadmorskich. Prowadzi skryty sposób życia w powierzchniowej warstwie gleby, najczęściej wśród korzeni traw i bylin, zwłaszcza bylicy — Artemisia L. Chrząszcze spotyka się w ciągu całego roku; w ciągu dnia są ukryte w piasku, na powierzchni ukazują się o zmroku i nocą. Larwy żerują wśród szczątków roślinnych pokrytych piaskiem. Przepoczwarczenie w lipcu lub sierpniu (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.