Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pedinus femoralis (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek kontynentalny, występujący w południowo-wschodniej i środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji południowej i środkowej oraz Włoch północnych, notowany nadto z Kaukazu i Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w trzech krainach południowych. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, dawne dane o występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku są niewiarygodne. Chrząszcz kserofilny, występujący na stepach i zboczach trawiastych, ciepłych, piaszczystych miejscach, pod kamieniami, bryłami ziemi, suchymi ekskrementami i szczątkami roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Wisłoujście (Lentz 1871); Wyżyna Małopolska: między Pińczowem a Skowronnem (Głazek 1939, Szymczakowski 1965), rezerwat Grabowiec (Szymczakowski 1960), Wełecz koło Buska Zdroju (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Osiny koło Puław (Honczarenko 1964), Gródek koło Hrubieszowa — rezerwat «Czumów» (Szymczakowski 1965); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Horion 1956); «Prusy» (Illiger 1798, Sturm 1807, Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Pfeil 1857, Bach 1859); «Prusy Południowe» (Seidlitz 1875); «Śląsk» (Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowisko wątpliwe
«Prusy»: — terra typica! dla Opatrum femoratum Ill.