Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek słonolubny, zasiedlający piaszczyste wybrzeża Atlantyku, Morza Północnego i zachodniego Bałtyku, na wschód docierający do południowych wybrzeży Szwecji oraz do ujścia Odry. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na pobrzeżu Bałtyku i na Pomorzu opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących na zachód od ujścia Odry. Postacie dojrzałe poławiano od wiosny do jesieni, przeważnie w lipcu i sierpniu. Spotykano je w wilgotnym piasku, niekiedy dość głęboko pod wyrzuconymi przez fale na brzeg morszczynami, pod ekskrementami ptaków i innymi szczątkami organicznymi. Larwy żerują w piasku wśród rozkładających się szczątków roślinnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Reitter 1911, Kuhnt 1912); «Pomorze» (Horion 1951, Horion 1956)