Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platydema dejeannii Castelnau et Brullé, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek eurosyberyjski, obejmujący zasięgiem wschodnią część Europy środkowej oraz Europę południowo-wschodnią, na wschód przez Syberię docierający do Władywostoku. W Europie środkowej, również w Polsce chrząszcz należy do wielkich rzadkości, znany u nas tylko z pięciu krain. Występuje w rozkładającym się drewnie pni i gałęzi drzew liściastych pod odstającą korą, w owocnikach grzybów oraz wśród mchów rosnących na pniach i pieńkach. Bionomia i młodsze postacie rozwojowe nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (Burakowski*); Roztocze: Zwierzyniec (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Makowica koło Rytra (Burakowski*); Beskid Wschodni: Pikulice (Trella 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Prusy» (Schilsky 1909, Reitter 1911); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Seidlitz 1894); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Horion 1956)