Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pentaphyllus chrysomeloides (Rossi, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony od Hiszpanii i Francji południowej aż do Grecji i dalej na wschód aż do obszarów wokół Morza Kaspijskiego; na północ izolowanymi stanowiskami docierający do Nadrenii, Austrii Dolnej, Słowacji i Użgorodu w zachodniej części Ukraińskiej SRR. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Dawne ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji nie znalazły wiarygodnego potwierdzenia. Bionomia i wymagania środowiskowe poznane fragmentarycznie. Na Słowacji poławiano go na ciepłych siedliskach, w dużych białych hubach rosnących na dębach i bukach, a w Dalmacji w owocnikach i strzępkach grzybni żagwi — Polyporus (Mich.) ex Fr. em. Donk. rosnących na dębie.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: