Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pentaphyllus chrysomeloides (Rossi, 1792)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony od Hiszpanii i Francji południowej aż do Grecji i dalej na wschód aż do obszarów wokół Morza Kaspijskiego; na północ izolowanymi stanowiskami docierający do Nadrenii, Austrii Dolnej, Słowacji i Użgorodu w zachodniej części Ukraińskiej SRR. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Dawne ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji nie znalazły wiarygodnego potwierdzenia. Bionomia i wymagania środowiskowe poznane fragmentarycznie. Na Słowacji poławiano go na ciepłych siedliskach, w dużych białych hubach rosnących na dębach i bukach, a w Dalmacji w owocnikach i strzępkach grzybni żagwi — Polyporus (Mich.) ex Fr. em. Donk. rosnących na dębie.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: