Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticeus (Paraphloeus) suberis (Lucas, 1846)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zasiedlający środkową część Europy oraz lokalnie Europę Południową, znany też z Algierii, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Europie środkowej uważany za relikt lasów pierwotnych, wykazuje rozerwany zasięg zachodnio-wschodni. W Polsce chrząszcz bardzo mało znany, notowany tylko z trzech krain, przy czym niektóre dane o jego występowaniu w naszym kraju budzą wątpliwości. Wzmianka sprzed stu lat o występowaniu we Wrocławiu nie znalazła później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) i polskich (M. Łomnicki 1913). T. Trella nie wykazał go z okolic Przemyśla, chociaż R. Kuntze (1926) znalazł omawiany gatunek w Birczy. Bionomia i wymagania środowiskowe poznane fragmentarycznie. Poławiano postacie dojrzałe pod lekko odstającą korą sosen, świerków i buków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1874e); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Fejfer F. 1924); Beskid Wschodni: Bircza koło Przemyśla (Kuntze R. 1926); Tatry (Horion 1956); Polska (Horion 1956); «Śląsk» (Schilsky 1888); «Karpaty» (Kuntze R. 1926)