Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticeus (Paraphloeus) versipellis (Baudi a Selve, 1876)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, mimo że od opisania jego z Toskanii we Włoszech upłynęło przeszło sto lat. Poza Toskanią był wykazywany z Bawarii, Węgier północnych i Siedmiogrodu. W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny. Wprawdzie omawiany gatunek był notowany z Sudetów Zachodnich (Gerhardt 1897b, 1897e, 1910), ale według W. Kolbego (1921b) okaz dowodowy okazał się niedobarwionym osobnikiem O. (P.) bicolor (Oliv.). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku opierały się głównie na danych o występowaniu w Nysie na Śląsku Dolnym. O zasiedleniu Śląska i Beskidów wątpi A. Horion (1956). W zbiorach muzealnych brak jest okazów dowodowych z tych obszarów, jak również nie są znane dokładnie miejsca występowania w Beskidach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: