Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tribolium (Stene) confusum Jacquelin du Val, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek kosmopolityczny, występujący jako synantrop w całej Europie. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale stosunkowo rzadko notowany. Występuje tylko w ciepłych pomieszczeniach (magazyny, spichrze, młyny, piekarnie, sklepy, izby mieszkalne). Żeruje na zbożu i różnych produktach żywnościowych, jak mąka, otręby, suchy chleb i stare wędliny. Postacie dojrzałe mogą żyć dość długo, przeciętnie około półtora roku, w warunkach hodowlanych pojedyncze osobniki przeżywają kilka lat. Samice w okresie 8-10 miesięcy składają, co najmniej po 500 jaj.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Leska 1962, Kamiński 1968, Kamiński 1972, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kamiński 1972, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1960, Wengris 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Śliwiński 1960, Gołębiowska 1961, Kagan i in. 1963b, Lipa 1967, Lipa 1968c, Kamiński 1968); Nizina Mazowiecka: okolice Kozienic (Kagan i in. 1963b), Warszawa (Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972), Siennica (Burakowski*); Podlasie: Białystok (Kamiński 1968), Małaszewice (Kamiński 1972); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1896c), Wrocław (Gerhardt 1910, Letzner 1845, Letzner 1845); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Kamiński 1968); Wyżyna Małopolska: Łódź (Śliwiński 1960); Wyżyna Lubelska: okolice Lublina (Kamiński 1968); Beskid Zachodni: Muszyna (Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Beskid Wschodni: Przemyśl (Trella 1923, Kuntze R. 1936), Żurawica (Kamiński 1972, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Antoszczyszyn 1980); «Śląsk» (Gerhardt 1896, Gerhardt 1910, Pietsch 1898, Kuhnt 1912, Śliwiński 1960)