Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gnatocerus cornutus (Fabricius, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek kosmopolityczny, jego pierwotną ojczyzną jest prawdopodobnie Ameryka Środkowa; występuje jako synantrop w prawie całej Europie. W Polsce chrząszcz mało znany, podany tylko z pojedynczych miejscowości w sześciu krainach. Gatunek stale zawlekany do Europy z produktami żywnościowymi z obszarów o gorącym klimacie. Na nowych terenach może utrzymać się dłuższy czas tylko w ciepłych siedliskach, magazynach, młynach, piekarniach, sklepach i mieszkaniach. Żeruje na zbożu i jego przetworach. Cykl rozwojowy trwa około 7 miesięcy. Samica składa po 2-3 jaja dziennie w okresie około 8 miesięcy. Rozwój larwalny trwa 2-3 miesiące. Optymalne warunki rozwoju tego chrząszcza są przy temperaturze około +30°C.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Gerhardt J. 1890b. Fortsetzung des K.Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 15, str. 285-348. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Kamiński E. 1972. Choroby, szkodniki i chwasty zarejestrowane na towarach pochodzenia roślinnego przy wwożeniu ich do Polski w latach 1967-1969. Biul. IOR, Poznań, 53, str. 33-93. – F.

Kamiński E. i M. Buderacka-Niechwiejczyk. 1972. Choroby, szkodniki i chwasty zarejestrowane na towarach pochodzenia roślinnego przy wwożeniu ich do Polski w latach 1964-1966. Biul. IOR, Poznań, 53, str. 5-30. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Letzner K. 1874e. Nachträge zum Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Jber. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 51, str. 184-188. – F.

Letzner K. 1876. Nachträge zu seinem Verzeichnisse der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 5, str. 20-33. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Pietsch [P.]. 1898. Die Gruppe der Triboliina. Z. Ent., Breslau, N. F., 23, str. XVIII–XX. – F.

Rybiński M. 1903. Chrząszcze nowe dla fauny galicyjskiej. Wykaz II. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 37, II, str.16–30. – F

Trella T. 1930. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienia do wykazów grupy Diversicornia, Heteromera, Staphylinoidea. Pol. Pismo Ent., Lwów, 8, str. 130–135, 2 rys. – F. pdf icon