Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Upis ceramboides (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w północnej części Holarktyki; notowany z Fennoskandii, Karelii, wschodnich krajów nadbałtyckich, północnych obszarów RFSRR, Chin i Usa (Alaska oraz stany Maine i Michigan). W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony, jednak istnieje możliwość jego występowania w północno-wschodniej części kraju, gdyż był notowany z Litwy. Z Prus wykazywany ogólnikowo, bez bliższych danych o miejscu znalezienia, na podstawie wzmianki sprzed przeszło 130 lat.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.