Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tenebrio molitor Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek kosmopolityczny, zasiedlający całą Europę, przy czym w jej części północnej notowany tylko jako synantrop. Występuje głównie w osiedlach ludzkich, gdzie żeruje, niekiedy gromadnie, na starych zapasach mąki, otrąb, chleba i innych przetworów zbożowych. Rzadziej spotykany w siedliskach naturalnych, przeważnie w murszu i pod odstającą korą starych drzew liściastych gdzie postacie dojrzałe i larwy odżywiają się zmurszałym, przegrzybiałym drewnem, mączką drzewną powstałą z żeru larw różnych owadów drewnożernych i próchnożernych oraz ich ekskrementami i martwymi osobnikami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce występuje na całym obszarze notowany z prawie wszystkich krain z wyjątkiem Sudetów Wschodnich, z niektórych rejonów wielokrotnie wykazywany przez licznych autorów.
[Polska]: Nie znany tylko z Sudetów Wschodnich.