Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enoplopus dentipes (Rossi, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący od południowo-wschodniej Francji i Włoch aż do Półwyspu Bałkańskiego, na północ docierający do Średniogórza Niemieckiego i Węgier. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wzmianki podane w ubiegłym wieku o występowaniu tego gatunku w okolicy Wrocławia i w Galicji opierały się prawdopodobnie na błędnych oznaczeniach okazów; wiadomości te nie znalazły później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910), ani w wykazie chrząszczy polskich (M. Łomnicki 1913).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Wrocławia (Schneider W.G. 1856); «Karpaty» (Schuster i Gebien 1929); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865)