Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Odocnemis badius (Redtenbacher, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, chociaż od jego opisu minęło przeszło 130 lat. Znany dotychczas tylko z Węgier południowych, Banatu i Grecji. Ogólnikowa wzmianka z ubiegłego wieku o występowaniu tego gatunku na Śląsku nie znalazła później potwierdzenia. Zarówno w Polsce jak i w sąsiednich krajach nie stwierdzony. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Schilsky 1888)