Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Allecula rhenana Bach, 1859
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek środkowoeuropejski, na zachód docierający do Francji, a na południe do Krainy, Hercegowiny i Siedmiogrodu, notowany nadto z Danii i Szwecji południowej. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Żyje w dziuplach drzew liściastych, zwłaszcza buków, dębów, klonów, topoli i wiązów. Larwy żerują w spróchniałym, przegrzybiałym drewnie, w dziuplach, wśród miałkich ekskrementów i suchych trocin powstałych z żeru larw innych chrząszczy drewnożernych oraz w ich opuszczonych chodnikach. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i lipcu. W ciągu dnia nie opuszczają dziupli. Nigdy nie są poławiane na kwiatach, to też na ogół są bardzo rzadko łowione, stosunkowo łatwo je uzyskać drogą hodowli larw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Nowej Soli (Burakowski 1976), Otyń woj. Zielona Góra (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Burakowski 1976), Klembów koło Wołomina (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie (Burakowski 1976), Łysa Góra (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Burakowski 1976); Nizina Sandomierska: Leżajsk (Burakowski 1976); Beskid Zachodni: Beskid Cieszyński (Burakowski 1976), Wisła-Głębce (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923, Horion 1956, Burakowski 1976)