Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Prionychus melanarius (Germar, 1813)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie południowo-wschodnią i środkową część Europy, notowany także z południowych, prowincji Szwecji i Finlandii oraz Karelii; w obrębie swego zasięgu z południa na północ jest coraz rzadziej spotykany. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Larwa odbywa rozwój w dziuplach przy podstawie pni, pod zmurszałą korą, w grubych pieńkach i kłodach głównie drzew liściastych, zwłaszcza dębów, buków, jesionów, olch, wiązów i wierzb. Rzadziej larwy żyją w murszejącym drewnie sosen, świerków i modrzewi. Larwy żerują na przegrzybiałym drewnie, trocinach i ekskrementach larw chrząszczy drewno i próchnożernych, np. pachnicy — Osmoderma eremita (Scop.). Przepoczwarzenie odbywa się w drugiej połowie czerwca lub w lipcu. Postacie dojrzałe ukazują się w lipcu i przeżywają do sierpnia.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Burakowski B. 1976. Rozmiazgowate - Pythidae, Omiękowate - Lagriidae, Cisawkowate - Alleculidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», 19, 88-90. Warszawa, 76 str., 275 rys. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1956. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band V: Heteromera. Ent. Arb. Mus. Frey München, Tutzing, Sonderband, XIV + 1-268, 329-336 str. – F.

Kinelski St. i A. Szujecki. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 29, str. 215-250. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Reitter E. 1911. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. III. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 26, 436 str., 147 rys., tt. 81–128. – F, S: 10, 11.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Seidlitz G. 1896. Coleoptera. V, 2, Erste Lieferung. W: Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, 1, V, 2. Berlin, 304 str. – F, S: 14.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon