Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Isomira icteropa (Küster, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek mało znany, o nieznanej bionomii i wymaganiach ekologicznych oraz o słabo poznanym rozsiedleniu, gdyż był błędnie interpretowany przez H. Wagnera (1917) i późniejszych autorów. Większość danych o nim należy odnieść do gatunku alpejskiego I. hypocrita Muls. Według rewidenta omawianego rodzaju, E. Weisego (1974) I. icteropa (Küst.) jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym od Hiszpanii aż po Półwysep Bałkański, na północ docierający do Szlezwik-Holsztynu, Austrii, Węgier i Polski południowej. W naszym kraju został stosunkowo niedawno odkryty na stanowisku kserotermicznym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Skałka koło Jerzmanowic (Szymczakowski 1973); Polska Południowa (Weise E. 1974); «Śląsk» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912)