Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetochara (Ernocharis) humeralis (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony od południowych części Anglii i Fennoskandii przez całą Europę środkową aż do Francji, Włoch północnych, Krainy, Bośni, Siedmiogrodu i Podola. Wszędzie rzadko spotykany, lecz niekiedy lokalnie poławiany dość licznie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w ośmiu tylko krainach. Larwy żerują w zmurszałym drewnie pni i gałęzi oraz pod przegrzybiałą korą drzew liściastych, zwłaszcza dębu, buka, brzozy, klonu i topoli. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w czerwcu i trwa do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916, Horion 1956); Pojezierze Pomorskie: Sicko woj. Gorzów Wielkopolski (Schmidt G. 1935), Szadzko woj. Szczecin (Horion 1956), Szczecin (Burakowski*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Legnica (Letzner 1871); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Burakowski 1976); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Burakowski 1976), Zabierzów koło Krakowa (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny nad Wisłą (Burakowski 1976); Beskid Zachodni: Słomiróg koło Niepołomic (Burakowski*); Beskid Wschodni (Burakowski 1976); Bieszczady: Smolnik (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Bach 1859, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1896); «Śląsk» (Weigel 1806, Seidlitz 1896, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)