Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetochara (Ernocharis) obscura (Zetterstedt, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zasiedlający północno-wschodnią część Europy; wykazywany z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Karelii i wschodnich krajów nadbałtyckich, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W ubiegłym stuleciu notowany z byłych Prus Wschodnich, czego późniejsze badania nie potwierdziły. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wykazany z Poznania prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia. Według danych z piśmiennictwa szwedzkiego, larwy żerują w przegrzybiałym drewnie dębów, brzóz i świerków, w dziuplach, pod korą w chodnikach larw chrząszczy, zwłaszcza kózek (Cerambycidae), Przepoczwarczenie następuje w pierwszej połowie czerwca, a postacie dojrzałe ukazują się w drugiej połowie tego miesiąca i w lipcu.
[tom 22]
Gatunek opisany z Laponii, rozsiedlony w północno-wschodniej części Europy; notowany z Finlandii, Karelii, Łotwy, Norwegii i Szwecji, gdzie sięga poza koło podbiegunowe. W Polsce wykazany w 1911 r. z okolic Poznania, ale informacja ta prawdopodobnie była oparta na błędnym oznaczeniu chrząszcza. Obecnie znany jest u nas jeden okaz samca złowionego 28 VI 1991 r. w pułapkę typu ekranowego. Stanowisko w Puszczy Białowieskiej jest najdalej na południe wysuniętym miejscem jego występowania. Troficznie gatunek związany z przegrzybiałym drewnem dębów — Quercus L., brzóz — Betula L. i świerków — Picea Dietr. Larwy żerują w drewnie i pod korą w chodnikach larw chrząszczy, zwłaszcza kózek (Cerambycidae).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska okolice Poznania Dorn 1919
KFP 14 «Prusy» Horion 1951
KFP 14 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1896, Schilsky 1909, Borchmann 1910, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kaszab 1969
KFP 22 Puszcza Białowieska Białowieski Park Narodowy oddział 288C/318A Kubisz i Szwałko 1994, Kubisz 1995d
KFP 22 Polska Lucht 1987, Leśniak 1987
KFP 22 Polska północno-wschodnia Muche 1985
KFP 22 «Prusy» Koch K. 1989b