Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetochara (Ernocharis) roubali
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, poza Polską znany jeszcze z nielicznych stanowisk w Karpatach słowackich i w Kotlinie Panońskiej. W Polsce chrząszcz mało znany, stosunkowo niedawno odkryty w Bieszczadach. Larwy żyją w zmurszałym i przegrzybiałym drewnie pni, pniaków i gałęzi drzew liściastych, spotykano je w bukach, lipach, olchach i leszczynach. Postacie dojrzałe poławiano w maju i czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady (Burakowski 1976); «Karpaty» (Kaszab 1969)