Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omophlus (Paromophlus) picipes (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący głównie w południowej części Europy, od Francji południowej i Hiszpanii aż po Grecję, notowany nadto z Austrii południowej; dotychczas nie znany z Niemiec i Czechosłowacji. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wzmianka o wykazaniu omawianego gatunku z okolic Szczecina i Raciborza (Burakowski 1976) jest błędna (B. Burakowski*), dane te odnoszą się bądź do O. (P.) lividipes Muls., bądź do O. (P.) betulae (Herbst). Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Kulwieć 1907)