Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oniticellus fulvus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i południowej części Europy oraz w Afryce Północnej, poza tym notowany z Kaukazu, Azji Mniejszej, Libanu, Syrii, Iranu i Afganistanu. W Polsce szeroko rozprzestrzeniony na terenach nizinnych i pagórkowatych, ale wszędzie lokalnie i sporadycznie spotykany. Występuje na glebach piaszczystych, lessowych i wapiennych, przeważnie w ekskrementach bydła.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Horion 1958); Pojezierze Pomorskie (Lüllwitz 1916, Horion 1958); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879, Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Horion 1958); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Horion 1958); Wzgórza Trzebnickie: okolice Oborników Śląskich (Jänsch 1841), Oborniki Śląskie (Letzner 1871, Letzner 1888, Horion 1958); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Zebe G. 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972), Kruszyna koło Radomska (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b), Gródek koło Hrubieszowa (Stebnicka*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Viertl 1872), Zaleszany koło Tarnobrzega (Stebnicka*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1958); Beskid Zachodni: Chełmiec koło Nowego Sącza (Stebnicka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Hildt 1896, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Seidlitz 1872); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1854b, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)