Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Onthophagus (Onthophagus) joannae Goljan, 1953
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek niedawno opisany, głównie z Polski, dlatego też jego rozmieszczenie ogólne jest słabo poznane. Poza Polską notowany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w NRD, RFN, Belgii, Francji południowej, Austrii, Czechosłowacji, Ukraińskiej SRR i Bułgarii. U nas szeroko rozprzestrzeniony, w miejscach pojawu występuje często masowo, zwłaszcza na pogórzu i w górach. Występuje późną wiosną i latem na otwartych, nasłonecznionych terenach w ekskrementach bydła i owiec, przeważnie razem z Onthophagus ovatus (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Goljan 1953, Horion 1956d, Horion 1958); Pojezierze Pomorskie (Goljan 1953); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Goljan 1953); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Goljan 1953), Góra koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Stebnicka*); Dolny Śląsk (Goljan 1953); Górny Śląsk (Goljan 1953); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Goljan 1953), Podgórki koło Krakowa, Ojców, Czerna koło Krzeszowic (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska (Goljan 1953), Maszków koło Miechowa (Stebnicka*); Nizina Sandomierska: Kłaj i Szarów koło Bochni (Stebnicka*); Sudety Zachodnie (Goljan 1953); Sudety Wschodnie (Goljan 1953); Beskid Zachodni (Goljan 1953); Beskid Wschodni (Goljan 1953), Krempna woj. Krosno (Stebnicka*); Bieszczady (Stebnicka 1976b); Pieniny (Goljan 1953, Stebnicka 1976b); Polska (Horion 1958, Stebnicka 1976); «Śląsk» (Horion 1956d); «Karpaty» (Horion 1956d, Horion 1958, Tesař 1965); «Sudety» (Horion 1956d, Tesař 1965); «Beskidy» (Horion 1956d)