Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Onthophagus (Onthophagus) lemur (Fabricius, 1781b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek ciepłolubny, zamieszkujący głównie południową oraz lokalnie środkową część Europy, wykazany poza tym z Ukraińskiej SRR, Kaukazu, Zakaukazia i Azji Mniejszej. Z Polski notowany tylko ogólnikowo z dwu krain, dane te jednak pochodzą z ubiegłego wieku i winny być potwierdzone nowymi materiałami. Wzmianka Z. Stebnickiej (1976) o występowaniu na Śląsku Cieszyńskim odnosi się do stanowiska leżącego w Czechosłowacji. Pojawia się w kwietniu i maju na suchych, nasłonecznionych glebach, w ekskrementach głównie owiec, rzadziej bydła i koni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Zebe G. 1852); Góry Świętokrzyskie (Hildt 1896); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Letzner 1888, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)