Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Onthophagus (Onthophagus) similis (Scriba, 1790c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek znany z rozproszonych stanowisk w Europie. Obszar rozsiedlenia nie jest dobrze poznany z powodu utrzymujących się dotąd niejasności taksonomicznych. Omawiany gatunek jest bardzo podobny do Onthophagus fracticornis (Preyssler), od którego ma się różnić mniejszymi wymiarami ciała. Przez niektórych badaczy uważany tylko za jego formę. W środkowej części Europy, również w Polsce, obydwa gatunki występują niekiedy razem, często w tych samych środowiskach, jednak Onthophagus similis (Scriba) jest o wiele rzadszy. Żyje na terenach suchych i nasłonecznionych w ekskrementach bydła i owiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stebnicka 1973); Nizina Mazowiecka (Stebnicka 1973); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Wzgórza Trzebnickie: Wieruszów (Stebnicka 1973); Górny Śląsk (Stebnicka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Stebnicka 1973); Wyżyna Małopolska: Radom (Stebnicka 1973); Wyżyna Lubelska: Puławy (Stebnicka 1973); Nizina Sandomierska: Zaleszany (Stebnicka 1973); Beskid Zachodni (Lazarko 1963, Stebnicka 1973, Stebnicka 1976b); Beskid Wschodni (Stebnicka 1973); Bieszczady (Stebnicka 1976b); Pieniny (Stebnicka 1976b); Polska (Stebnicka 1976); «Śląsk» (Weigel 1806)