Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lethrus apterus (Laxmann, 1770)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Obszar rozsiedlenia gatunku obejmuje Azję Środkową, południowe tereny europejskiej części ZSRR oraz południowo-wschodnią część Europy Środkowej; granica zachodnia areału przebiega przez Czechosłowację i wschodnią Austrię, dokąd, jak również do Polski, przeniknął z Ukrainy południowej. Gatunek stepowy, omijając góry, zasiedla na terenach równinnych gleby ciepłe. Na Podolu należy do liczniejszych gatunków, w Polsce rzadko spotykany, notowany tylko z czterech krain południowych. Ogólnikowe dane o występowaniu w Prusach, jak i wzmianka o jednym muzealnym okazie, znalezionym jakoby w Gdańsku (Horion 1958) są niewiarygodne, przy tym sam A. Horion wątpi o występowaniu omawianego gatunku w północnych rejonach Polski. Chrząszcz roślinożerny, pojawiający się wiosną i latem na polach, gdzie niekiedy wyrządza szkody w uprawach buraków konsumując ich liście.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.