Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i środkowej części Europy, notowany nadto z Szwecji południowej i Maroka, północnego. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk głównie w południowo-zachodniej części kraju, przy tym większość danych o rozmieszczeniu opiera. się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zasiedla tereny nizinne, głównie wrzosowiska i lasy sosnowe na glebach piaszczystych. Pojawia się wczesną wiosną. Drąży w ziemi pionowe chodniki, sięgające nieraz do głębokości około jednego metra. W bocznych chodnikach umieszcza kulki nawozu będące pożywieniem ich larw. Spotykany często w pobliżu nor dzikich królików, których odchody służą mu za pokarm. Żeruje również w ekskrementach jeleni, saren i owiec, rzadziej krów i koni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Horion 1958, Burzyński J. 1971); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1935, Kinelski i Szujecki 1959); Pojezierze Mazurskie: Kętrzyn (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1849i, Letzner 1871, Letzner 1888, Tumm 1904, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Gruhl 1933), Rogoziniec koło Świebodzina (Stebnicka*); Dolny Śląsk (Schneider W.G. 1861c, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Polentz 1941); Wzgórza Trzebnickie (Jänsch 1841, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921, Polentz 1941); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Hildt 1896, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: nadleśnictwo Łobodno (Haber 1957), okolice Częstochowy (Stebnicka 1976); Wyżyna Małopolska: Piotrków Trybunalski (Pongrácz 1923); Góry Świętokrzyskie (Hildt 1896); Nizina Sandomierska: lasy Niepołomickie (Hildt 1896); Sudety Zachodnie (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Zebe G. 1852); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912)