Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Geotrupes (Geotrupes) spiniger (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ dochodzący do Anglii i południowych prowincji Szwecji, a na wschód do Zakaukazia, Iranu i Azji Zachodniej. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie notowany jednak jest jeszcze z wielu krain. Zasiedla głównie tereny nizinne i wyżynne. Występuje lokalnie na suchych pastwiskach i piaszczystych, nasłonecznionych nieużytkach. Żeruje głównie w krowieńcach, pod którymi buduje pionowe chodniki główne i odchodzące od nich ukośnie chodniki boczne. W chodniku głównym i w bocznych komorach gromadzi kulki nawozowe. Na jesieni składa w bocznych komorach po jednym jaju. Larwy przezimowują w trzecim stadium, a w czerwcu następnego roku zaczynają się przepoczwarczać w kokonach. Optimum pojawu nowego pokolenia ma miejsce w lipcu i sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Węgrzecki 1932, Horion 1958); Pojezierze Pomorskie: Kruszyca-Sicko woj. Szczecin (Schmidt G. 1935, Kleine 1940); Pojezierze Mazurskie (Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rawicz i Grodzisk Wielkopolski (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Hildt 1896); Podlasie: Mielnik nad Bugiem (Stebnicka*), Puszcza Białowieska (Karpiński 1956, Borowski 1960); Dolny Śląsk (Schwarz E. 1872b, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1910, Letzner 1876, Letzner 1889); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1876, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Dziedzice (Stefek 1939), Jaworzno-Szczakowa (Stebnicka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908), Czerna, koło Krzeszowic, Podgórki koło Krakowa, Czajowice koło Ojcowa (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b), Gródek koło Hrubieszowa (Stebnicka*); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Bochnia, Dąbrowa koło Kłaja, Tarnów (Stebnicka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Pieniny (Stebnicka 1976b); Polska (Hildt 1896, Łomnicki M.A. 1913); Polska Środkowa (Stebnicka 1976); Polska Południowa (Stebnicka 1976); «Prusy» (Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Letzner 1873, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)