Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachypterus fulvipes Erichson, 1843b
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i południowej Europie, wykazywany także z Syrii i Algierii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach, przy czym według A. Horiona (1960) wzmianka o występowaniu w okolicy Wrocławia budzi wątpliwości z uwagi na niepewne oznaczenie. Postacie dojrzałe poławiane są przeważnie na pokrzywach i kwiatach roślin baldaszkowatych. Larwy tego gatunku, jak zresztą i innych gatunków omawianego rodzaju, odbywają rozwój w kwiatach pokrzyw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Kéler 1923b, Nunberg 1976); Dolny Śląsk: okolice Wrocławia (Schilsky 1889c, Nunberg 1976); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1973); Roztocze (Tenenbaum 1918); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Nunberg 1976); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); «Galicja» (Jakobson 1915)