Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Colobopterus) scrutator (Herbst, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący głównie w południowej części Europy, skąd wzdłuż górskich obszarów wapiennych wkracza do zachodniej i południowej części Europy Środkowej, gdzie występuje lokalnie, przeważnie na stanowiskach o charakterze stepowym. W Polsce notowany jedynie z trzech stanowisk; wzmianka Z. Stebnickiej (1976) o wykazaniu go z okolic Lublina opiera się prawdopodobnie na ogólnikowym doniesieniu. F. Hildta (1896) o występowaniu omawianego gatunku w «guberni lubelskiej». Bionomia słabo poznana; według danych z piśmiennictwa łowiony sporadycznie od czerwca do września na pastwiskach w ekskrementach bydła.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Rawicz Szulczewski 1922
KFP 9 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852, Horion 1958
KFP 9 Beskid Wschodni Przemyśl Horion 1958
KFP 9 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 9 «Śląsk Zachodni» Kuntze i Noskiewicz 1938
KFP 9 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858
KFP 9 «gubernia lubelska» Hildt 1896
KFP 9 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910