Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Acrossus) luridus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony prawie w całej Palearktyce, zawleczony poza tym do Ameryki Północnej, na północy i południu Europy sporadycznie i rzadko spotykany. W Polsce, choć nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze; częściej spotykany jest w okolicach podgórskich i w górach, zwłaszcza na kserotermicznych zboczach na glebach wapiennych. Postacie dorosłe ukazują się już w połowie marca w ekskrementach bydła, koni, owiec, kóz, jeleni i saren.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku okolice Koszalina Labler 1920, Kleine 1940
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Kniephof 1913, Schmidt G. 1935, Engel 1938
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933
KFP 9 Nizina Mazowiecka Warszawa-Saska Kępa Hildt 1896
KFP 9 Puszcza Białowieska Karpiński 1956
KFP 9 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Lgocki 1908
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Mstów koło Częstochowy Stebnicka*
KFP 9 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe koło Sandomierza Stebnicka*
KFP 9 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b
KFP 9 Roztocze Kunki woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 9 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 9 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Viertl 1872
KFP 9 Sudety Wschodnie Lądek-Zdrój Stebnicka*
KFP 9 Beskid Zachodni Kelch 1846, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Stebnicka 1976b
KFP 9 Beskid Zachodni góra Tuł koło Cieszyna, Nowy Sącz Stebnicka*
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937
KFP 9 Beskid Wschodni Krosno, Krempna koło Krosna Stebnicka*
KFP 9 Bieszczady Stebnicka 1976b
KFP 9 Bieszczady Wetlina Stebnicka*
KFP 9 Pieniny Stebnicka 1976b
KFP 9 Tatry Nowicki M. 1873
KFP 9 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976
KFP 9 «Pomorze» Horion 1958
KFP 9 «Prusy» Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Schmidt A. 1908
KFP 9 «Śląsk» Weigel 1806, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 9 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858
KFP 9 «Karpaty» Nowicki M. 1873